Điển tích - thơ trên gốm sứ

Đi tìm ý nghĩa hình tượng Xi Vẫn trong văn hóa Việt Nam

Đi tìm ý nghĩa hình tượng Xi Vẫn trong văn hóa Việt Nam

Trong bài thơ Diên Hựu Tự, thiền sư Huyền Quang có nhắc đến tên một loài thú lạ “Xi Vẫn”:...

Câu chuyện về cây đại long đao mở quốc của Mạc Thái Tổ

Câu chuyện về cây đại long đao mở quốc của Mạc Thái Tổ

Thanh đại long đao của Mạc Thái Tổ (Mạc Đăng Dung) gắn liền với sự nghiệp bình thiên hạ và ...

Kỳ bí câu chuyện về đại bàng Kim Sí Điểu

Kỳ bí câu chuyện về đại bàng Kim Sí Điểu

Trong bộ truyện thấm đượm tinh thần Phật giáo Tây du kí, có một nhân vật vẫn được nhớ đến ...