Chủ nhật, 14/04/2013 6:30

Hội ngộ Gốm Nam Bộ - HTV7

Gốm Nam bộ - Hồn Xưa Còn Đọng.

Rất nhiều món đồ 'độc' của gốm Cây Mai, gốm Sài Gòn, gốm Biên Hòa, gốm Lái Thiêu đã theo chân chủ nhân của chúng - những nhà sưu tầm lâu năm chuyên dòng gốm Nam bộ - về Bình Quới (TP.HCM) trong cuộc Hội ngộ hiếm hoi mới đây.
...
Cuộc Hội ngộ 'gốm Nam bộ' của cộng đồng yêu thích cổ vật chính là một cách thực hiện 'xã hội hóa' việc bảo tồn di sản văn hóa, bởi xuất phát từ chính cộng đồng, vì lợi ích cộng đồng, không trông chờ, phụ thuộc của Nhà nước. Cũng là dịp giới sưu tầm cổ vật gặp gỡ trao đổi, nâng cao sự hiểu biết về cổ vật, giá trị của di sản văn hóa càng được phổ biến rộng rãi hơn trong xã hội.

- Nguồn từ http://www1.vtc.com.vn/#/HTV7/24
- Upload by phongluuqb.com