Thứ tư, 14/08/2013 9:34

5 Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo Video clip DESI9N CONTEST

Xin mời quý vị xem vui 5 videoclip của Hoàng Phong Lưu trong cuộc thi sáng tạo Video clip DESI9N CONTEST - Nice là 9 do RGB cùng FPT Arena tổ chức.

Yêu cầu bắt buộc: Sáng tạo những Video Clip Từ 10 đến 15 giây với nhân vật chính là số 9. Bạn có thể tùy thích biến hóa số 9 và thể hiện nó thành những video clip thật hấp dẫn.

Xin mời quý vị cùng xem 5 videoclip.

1 - Design9 Contest - D024 - Hoàng Phong Lưu - Flower

 

2 - Design9 Contest - D08 - Hoàng Phong Lưu - Race


3 - Design9 Contest - D023 - Hoàng Phong Lưu - Kho Báu

 

4 - Design9 Contest - D07 - Hoàng Phong Lưu - Bến Thuyền

 

5 - Design9 Contest - D09 - Hoàng Phong Lưu - 9 Bida