Về Designer

Phạm Văn Tư - người họa sĩ hài hước

Phạm Văn Tư - người họa sĩ hài hước

  Họa sĩ Phạm Văn Tư cùng cháu ngoại ...

Hà Dũng Hiệp – “người già ham chơi” trong lĩnh vực thiết kế

Hà Dũng Hiệp – “người già ham chơi” trong lĩnh vực thiết kế

[Mỗi tuần một nhân vật] - Hà Dũng Hiệp, phụ trách đào ...

[Showcase] Chương Bee với câu chuyện “Hiệp Sĩ Kiếm Gỗ”

[Showcase] Chương Bee với câu chuyện “Hiệp Sĩ Kiếm Gỗ”

Chương Bee, sinh năm 1990, tên thật là Vũ Hoàng Chương, tốt nghiệp cử nhân khoa Mỹ thuật ...