Truyện Tình Yêu

Vĩnh biệt Face book

Vĩnh biệt Face book

Thằng con trai 28 tuổi ế chỏng ế chơ của tôi một hôm bỗng tuyên bố giữa bữa cơm:...

Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ

Chuyện Ngưu Lang Chức Nữ

 Lục bình gốm Lái Thiêu ...

Lời Đức Phật dạy về Tình Yêu

Lời Đức Phật dạy về Tình Yêu

Đêm khuya, trong một ngôi Chùa, một Người, một Phật, Phật ngồi Người đứng.....