Thứ ba, 09/04/2013 2:28

Lời người dịch

 

--Tác giả: Thích Minh Thành----

- Lời người dịch
Cứu cánh của Phật giáo là gì?
Nội dung và mục đích giáo dục   
của Phật giáo
Truyền thống của Phật giáo
Người muốn học Phật phải nên
bắt đầu từ đâu?
Quy y và thân cận một vị thầy
tốt có tương quan gì không?
Năm thời thuyết pháp của
Đức Phật
Năm đại khoa mục tu học
Phật pháp
Tu học thế nào mới có thể
phóng hạ được phiền não
Phật giáo có đề xướng ăn
chay hay không?
Nghiệp chướng là gì?
Nó ảnh hưởng như thế nào
trong đời sống?
Quan hệ của nhân quả
Học Phật có lợi ích gì?
Người học Phật có cần
phải xuất gia hay không?
Làm thế nào mới có thể
xa rời khổ đau và được an lạc?
Khi gặp hoàn cảnh không vui
nên xử lý như thế nào?
Làm thế nào có thể khống
chế được vọng tưởng để
khai mở tinh thần?
-  Người tại gia nên tự tu
như thế nào?
Lúc đọc kinh phải có quy
củ và cấm kỵ gì?
Trong đời sống khi gặp cảnh  
không hòa thuận nên xử lý
thế nào?
Sợ hải đối với vấn đề sinh tử
Người sau khi vãng sinh đi
về đâu?
Siêu độ biểu hiện cho ý nghĩa gì?
Kinh địa tạng  là phương pháp
tu học nhập môn
Hiệu dụng của việc niệm Phật
Tu học Phật pháp tốt nhất là
thâm nhập một pháp môn
Thờ cúng tượng Phật và Bồ tát
Dụng ý vật phẩm  cúng dường
Phật, Bồ tát
Nghi thức khai quang tượng
Phật, Bồ tát
Pháp quán đảnh của mật tông
có ý nghĩa gì?
Cứu cánh của việc thành Phật
là đi về đâu?
Nhận thức về việc Phật, Bồ tát
tái thế
Tập quán lễ lạy của xã hội
Sự ngộ nhận sai lầm của quần
chúng  về việc niệm Phật cầu sinh
thế giới Cực Lạc
Mấy lời tâm huyết - Phật Giáo là gì?

 
 

 

PHẬT GIÁO LÀ GÌ

Nguyên tác: HT Thích Tịnh không

Việt dịch: Thích Tâm An

Nhà xuất bản Phương Đông

 

LỜI NGƯỜI DỊCH

Trong thời đại văn minh xã hội hiện nay, khi tiện nghi vật chất của con người ngày càng tiến bộ bao nhiêu thì đời sống tâm linh càng sa sút , khoảng cách giữa người và người ngày càng xa cách bấy nhiêu. Vì thế, nhiều người đã tìm đến Phật giáo như một nơi để gửi gắm tinh thần, nương tựa. Có nhiều người rất muốn học Phật, nhưng đối với Phật giáo lại có nhận thức không chính xác, sai lầm, vì thế quá trình học Phật không đạt được kết quả mong muốn. Người học Phật, muốn đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp rất khó. Quyển sách này do ngài Tịnh Không pháp sư khai thị rõ ràng về ý nghĩa chân chính của Phật giáo, giúp cho người học Phật đối với Phật giáo có quan niệm chính xác hơn.
Chúng tôi, với một ít khả năng hiểu biết về Hoa ngữ, đọc thấy tác phẩm này của ngài Tịnh Không rất hay, bèn nảy ngu ý chuyển dịch sang Việt ngữ. Khi tác phẩm hoàn thành, chúng tôi không dám mong muốn gì hơn, chỉ mơ ước được dâng đến cho đời, với tâm nguyện đóng góp một phần rất nhỏ nào, vào con đường thượng cầu hạ hóa.
Trong quá trình chuyển ngữ nếu có gì sai sót,
ngưỡng mong cácbậc cao minh từ bi chỉ dạy và phủ chính cho.

Người dịch kính đề
Thích Tâm An


1. LƯỢC SỬ TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ


Tịnh Không pháp sư ban sơ theo học triết học với Đông Phương Mỹ tiên sinh, về sau học Phật pháp với đại sư Chương gia và cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Hai mươi sáu tuổi học Phật, ba mươi tuổi xuất gia, giảng kinh thuyết pháp đến nay trên bốn mươi năm, dấu chân Ngài từng trải trong và ngoài nước rất nhiều, nhất là ở Uùc, Mỹ ,Malaysia, Trung Quốc. Pháp sư thông tông, giáo, thâm nhập thực tiễn, khế lý khế cơ, thâm đắc thuyết pháp tam muội. Mấy năm gần đây, Ngài chuyên tu và chuyên hoằng dương về pháp môn tịnh độ khắp nơi, thành lập các đạo tràng Tịnh Tông Học Hội để hoằng truyền tịnh độ.


      - Theo chuahoangphap.com.vn/books