Thứ bảy, 13/04/2013 8:33

Phim Nghịch Duyên - Cho Những Ai Tu Tịnh Độ (Rất Hay)

 

Phim dựa trên một câu chuyện có thật. Vợ chồng Thái Thiên Quý lấy nhau đã lâu nhưng không có con cái. Liên Hương có duyên gặp lại được vị phu nhân tốt lành ăn chay niệm Phật. Bà đã chỉ bảo cho Liên Hương cách đến được với Phậtkhông phải bằng sự giàu nghèo mà là từ tâm. Liên Hương ngộ ra lời Phật dạy, muốn làm điều lành nhưng vì chồng cho là mê tín nên tìm đủ cách ngăn cản việc tu hành và không cho cô niệm Phật. Mỗi khi người chồng cầm dao giết heo đều bắt vợ phải cầm chặt chân heo không cho giãy dụa. Tuy vậy Liên Hương vẫn không nãn lòng, niệm phật trong mọi hoàn cảnh. Sau đó cô biết trước được ngày mình lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Liên Hương đã báo cho Thiên Quý biết nhưng thấy chồng vẫn không tin...

---
Con nguyện đem tất cả công đức này hối hướng trang nghiêm cảnh Tây phương Cực lạc để sau khi xả báo thân, con và tất cả chúng sanh đều được vãng sanh vào đất Phật.

A Di Đà Phật