Thứ bảy, 04/05/2013 12:45

Phim: Quán Thế Âm Bồ Tát - Quán Âm Diệu Duyên 3

 

Xin chia sẻ đến quý vị (những ai yêu quý Phật pháp, yêu quý Bồ Tát Quán Thế Âm bao gồm những Phật tử đang học hạnh Quán Âm và những người đang tìm hiểu đạo Phật...) bộ phim Quán Thế Âm Bồ Tát - Quán Âm Diệu Duyên (gồm 3 video clip) rất hay. Trong phim, ngoài việc xem để học pháp cũng như học hạnh từ bi của Quán Âm thì cũng học về đạo làm người (làm lành lánh dữ, ăn ở có trước sau và tránh gieo nhân ác để không phải gặt quả ác)...

Nguyện học hạnh Quan Âm. 
Nghệ thuật hiểu và thương. 
Nghe mà không thành kiến. 

Không đem lòng vấn vương.

                        Viên Ngộ

Quán Âm Diệu Duyên 1 
Quán Âm Diệu Duyên 2
Quán Âm Diệu Duyên 3