Thứ hai, 29/04/2013 3:16

Tải miễn phí Giáo trình Diện Chẩn học

 

 

Nhóm Diện Chẩn AZ-CA xin chân thành cảm tạ Giáo Sư Tiến Sĩ Bùi Quốc Châu,
Lương Y Trần Dũng Thắng, tác giả Hoàng Chu cùng các Học Giả, Tác Giả, Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ Sư, chủ nhân các trang nhà www.cimsi.org.vn,www.ungthu.org, http://vi.wikipedia.org đã cho chúng tôi “vay mượn” những tư tưởng vĩ đại, cùng những hình ảnh thật rõ ràng, để hoàn thành việc biên soạn tập sách này.

Tất cả những nghiên cứu, kinh nghiệm lâm sàng, cùng những tư tưởng đầy sáng tạo và thật tinh tường của quý vị, chỉ được chúng tôi sử dụng cho việc giảng dậy trong “nội bộ”, chứ không đem ra in, ấn ”kinh doanh” và phát hành rộng rãi bên ngoài.
Một lần nữa, xin thay mặt tất cả các học viên... Nhóm Diện Chẩn AZ-CA xin chân thành cảm tạ.

T.M. Ngô Hưng Mai


Mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa, và mỗi một nền văn hóa lại có một nền y học riêng để tự chẩn trị những bịnh tật nẩy sinh trong quốc gia mình. Riêng đối với nước Việt Nam của chúng ta, hiển nhiên chúng ta cũng có một nền y học, và nền y học đó xem ra cũng thật là “Độc Đáo”. “Ẩn Náu” trong những bài Ca Dao, Tục Ngữ và trong nền văn học của dân gian. Nền Y học “Độc Đáo” đó, cuối cùng đã được nhà nghiên cứu y học dân tộc-Giáo Sư-Tiến Sĩ Bùi Quốc Châu-khám phá và “khai quật” trong một dịp “tình cờ đầy Chánh Niệm” vào năm 1980, và ông đã đặt tên cho môn VIỆT

Y Học cổ, một tên gọi mới là: DIỆN CHẨN-ĐIỀU KHIỂN LIỆU PHÁP BÙI QUỐC CHÂU.

 

Trải qua hơn ¼ thế kỷ, “Rừng Chẩn-Biển Pháp” ấy, càng ngày càng thêm phát triển rộng lớn, càng thêm phát triển tinh tường. Vì thế, nên trong sự ứng dụng trị liệu, ngày càng thêm “Thần Kỳ”, “Vô KhảThuyết”. Chính vì vậy mà những người sơcơ, mới bước vào môn Diện Chẩn hôm nay, đã không khỏi ngỡ ngàng, băn khoăn, hoang mang, hoảng sợ. Vì đường đi vào thì “mênh mông-nghìn lối” mà đường đi ra thì cũng “trùng điệp-vạn đường”. Từ đó, người sơcơ, đã nẩy sinh ra tư tưởng

chán nản, buông xuôi, tạo thêm hiểu lầm, và dễ dàng đánh mất niềm tin nơi môn “Diện Chẩn” thần kỳ này.

 

Thấu hiểu những nỗi băn khoăn, khó khăn ban đầu đó, chúng tôi, Nhóm Diện Chẩn AZ-CA, đã mạo muội dùng hết kiến thức hạn hẹp của mình, để biên soạn lại tập sách “Diện Chẩn AZ-CA” này, không nhằm mục đích khoa trương kiến thức, mà chỉ mong sao, với cách trình bầy giản dị- chi tiết đầy đủ-phân loại rõ ràng, sẽ giúp cho những người sơcơ, mới bước vào môn Diện Chẩn, có thể nắm được chút căn bản, hầu tạo thêm “Niềm Tin” vào môn Diện Chẩn, ngày một thêm “Tín Chắc” vững vàng.

 

Trong tp sách này chúng tôi chia ra làm 2 chương:

 

Chương I: “DIN CHN-ĐIU KHIN LIU PHÁP BÙI QUC CHÂU” đưc khi đu vi nhng bài viết ca tác giHoàng Chu, nhm tăng thêm nim tin nơi ngưi sơ cơ vi môn Din Chn.

Sau đó là toàn bộ Hc Thuyết ca môn “Din Chn” như: 8 Thuyết Din Chn, 8 Thuyết Điu

Khin Liu Pháp, 28 Đồ Hình, 8 bộ Đi Huyt, Kỹ thut Đoán và Trị Bnh, v.v…

 

Chương II: CHÌ KHÓA VN NĂNG” là phn kinh nghim lâm sàng ca Lương Y Trn Dũng

Thng và các thếhthy trò trong hai mươi by năm trình by nhng cách cha tr“Nhng Căn Bnh ca ThếK” nhưnhi máu cơtim, cao máu, cao m, đau thn kinh ta, tiu đưng, viêm gan siêu vi A, B, C, v.v…

Vi hơn 170 trang “trích góp” này, chúng tôi mong mi có thgiúp các bn mi, làm quen vi

phương pháp Din Chn, bt ngngàng, và có thhiu đưc phn nào căn bn ca môn Din Chn, hu có thng dng hai ch“Tùy” và “Biến” đến vô cùng.

Dĩ nhiên, vi “thi gian eo hp, kiến thc chưa tưng”, tp sách này không tránh khi nhng sai lm, sơ sót. Mong thay, các bc Thin Tri Thc ca môn Diên Chn luôn Khai Minh ChGiáo.

Thật mong thay!