Giới thiệu phần mềm

Phần mềm resize ảnh hàng loạt

Phần mềm resize ảnh hàng loạt

Đối với các designer thì việc cho từ ảnh lớn vào photoshop rồi resize lần lượt từng bức một thực ...

Nâng cao video YouTube và nhúng trên web miễn phí với Embed a Video.

Nâng cao video YouTube và nhúng trên web miễn phí với Embed a Video.

Nếu bạn có một trang web / blog và muốn nhúng ...