Mỹ Thuật

Những bức tranh nhìn là... 'say'

Những bức tranh nhìn là... 'say'

Vì chúng được vẽ bằng một chất liệu hết sức đặc biệt, đó là rượu. ...

Ảnh siêu thực không qua photoshop

Ảnh siêu thực không qua photoshop

Jerry Uelsmann được tôn ...