Thơ - Văn

Dự ngôn «Mai Hoa Thi» thời Bắc Tống

Dự ngôn «Mai Hoa Thi» thời Bắc Tống

Lời thuyết minh: Đứng bên bờ sông Trường ...

Chép Thơ Cổ Nhân

Chép Thơ Cổ Nhân

Dục cùng thiên lí mục ...

Ý Nghĩa Câu Đối

Ý Nghĩa Câu Đối

1. Dục tri thiên ...