Tin CNTT

10 bài học khởi nghiệp từ Steve Jobs

10 bài học khởi nghiệp từ Steve Jobs

Quan điểm của ông là tạo ra một sản phẩm thật hấp dẫn và khác biệt, ...

10 việc không nên làm khi sử dụng máy tính

10 việc không nên làm khi sử dụng máy tính

PC cũng như mọi loại đồ điện tử khác ...

5 điểm yếu thế của Youtube trước Vimeo

5 điểm yếu thế của Youtube trước Vimeo

Hãy thử xem về những lý do nên dùng Vimeo chứ không phải YouTube – biết đâu đấy ...